satakohtaamista copy

TEOSHAKU: Sata kohtaamista Varsinais-Suomessa 15.8.-31.8.2015

”Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea vuosi yhdessä ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen. Satavuotiaalla on näköala katsoa vuosisata eteenpäin ja taaksepäin sekä seistä tukevasti tässä ajassa.” www.suomi100finland.fi

TEOSHAKU: SATA KOHTAAMISTA
yhteisötaidetta Turun seudulla 2016-2017

Sata kohtaamista tarkastelee satavuotiaan Suomen monimuotoisuutta yhteisötaiteen keinoin. Vuosien 2016-2017 aikana toteuttavan yhteisötaidekokonaisuuden tavoitteena on eri ihmisten ja paikallisyhteisöjen välinen kohtaaminen ja vuorovaikutus Turun seudulla. Keiden haluaisit kohtaavan tai kenet itse haluaisit kohdata?

Teokset valitaan avoimen haun kautta, joka järjestetään 15.6.-31.8.2015. Hakemamme varsinaissuomalainen taiteilija, työryhmä tai yhdistys toteuttaa paikallisten ihmisten kanssa yhteisötaideteoksen kahdessa tai useammassa Turun seudun kunnassa. Teosten kohde-ryhmää, tekniikkaa tai toteutustapaa ei ole rajattu, mutta niiden on oltava dokumentoitavissa ja esiteltävissä jossain muodossa yleisölle. Teos voi toteutua esimerkiksi visuaalisen tai esittävän taiteen (teatteri, tanssi, musiikki), kirjallisuuden (ml. sarjakuva, sanataide) tai kaupunki- ja ympäristötaiteen keinoin.

Mukaan valitaan 5-10 teosehdotusta. Valinnan jälkeen taiteilijat ja kuntien kulttuuritoimijat sopivat yhdessä sekä yksittäisten teosten että kokonaistaideteoksen toteutuksesta ja lopullisesta muodosta. Sata kohtaamista on esillä sekä verkossa että Turun seudun kunnissa juhlavuoden 2017 aikana.

Hakemukset tulee lähettää määräaikaan ma 31.8.2015 klo 16:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen satakohtaamista@gmail.com, suositeltava formaatti PDF, max. 10 Mt. Turun seudun kuntien kulttuuriverkoston edustajista ja yhteisötaiteen asiantuntijoista koostuva raati tekee valinnat syyskuun 2015 loppuun mennessä.

Hakemuksessa tarvittavat tiedot:
1) Nimi ja yhteystiedot
2) Ansioluettelon tiivistelmä, 1-3 esimerkkiä aiemmasta yhteisötaiteellisesta työskentelystä (kuvanäyte tai vastaava)
3) Teosehdotus:
– Teoksen nimi, sisältö ja suunnitelma toteutustavasta
– Toteutuspaikkakunnat, kaksi tai useampi seuraavista: Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Naantali, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku
– Aikataulu: yhteisötaideteokset tulee toteuttaa pääasiassa vuoden 2016 aikana, kuitenkin kesään 2017 mennessä
– Kokonaiskustannusarvio: valittujen teosten toteuttamiskustannuksia korvataan (ml. palkkiot sivukuluineen) 2000–4000 euroon asti. Lisäksi kunnat tukevat teosten toteutusta paikallisesti sopivien yhteisöjen kartoittamisessa sekä tarjoamalla tiloja käyttöön.

Sata kohtaamista -yhteisötaidekokonaisuuden toteuttavat yhteistyössä Turun seudun kuntien Oikeesti jotakin -kulttuuriverkosto ja Taiteen edistämiskeskus, Lounais-Suomen aluetoimipiste.

Lisätietoja:
Suvi Solkio
yhteisötaiteen läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus / Lounais-Suomen aluetoimipiste
0295 330902, suvi.solkio@minedu.fi
www.taike.fi