FullSizeRender

VOL.2 KESKUSTELUCAFÉ: Yhteisötaide ja taideyhteisöt – osallistuttamisen ongelmat

lauantaina 12.12.2015 klo 14-17
@ TVO, Köydenpunojankatu 14, Turku

Järjestyksessä neljäs VOL.2 -keskustelucafé keskittyy yhteisötaiteen ja osallistuttamisen ongelmiin.

Kuvataiteilijat Minna Henriksson ja Martta Tuomaala keskustelevat yhteisötaiteesta ja taideyhteisöistä. Lähtökohtana keskustelulle ovat Tuomaalan ja Henrikssonin omat taideteokset, joissa keskeinen osa taideteoksen syntyprosessia on ollut taideyhteisön ulkopuolisten osallistuminen. Osallistaminen on melko yleinen nykytaiteen strategia, jossa usein tavoitellaan jotain autenttista ja todellista, joka kertoo yhteiskuntamme tilasta. Tähän todellisuushakuisuuteen sisältyy oletus, että taidemaailma on arkitodellisuudesta irrallinen alueensa, jossa taiteilijat elävät. Tuomaala ja Henriksson haluavat kyseenalaistaa tämän lähtökohdan, joka on myös syynä siihen, että taiteilijoiden taloudellisesta asemasta on vaikea puhua; koska taiteilijat elävät eri maailmassa, he eivät ole myöskään riippuvaisia samoista materiaalisista edellytyksistä kuin muut.

Usein osallistavaan taiteeseen liittyy hierarkioita. Taiteilija antaa valitsemilleen osallistujille mahdollisuuden ilmaista itseään taiteilijan ennalta valitsemalla tavalla. Taiteilija hallitsee tilannetta ja on tulkki osallistujien ja erityisen taiteen kielen välillä. Taiteilija siis ikäänkuin sallii eri maailmojen hetkellisen kohtaamisen ja tietää osallistujia ja katsojia enemmän. Osallistamiseen liittyy myös usein paljon ennakko-odotuksia osallistujista ja taiteilija helposti lankeaa kaikkein yksinkertaistavimpiin esittämisen keinoihin, esimerkiksi painottaen vain osallistujien kulttuuritaustaa. Taiteilija sen sijaan on määrittelyjen yläpuolella, hänestä ei tehdä samanlaista karikatyyriä.

Minna Henriksson osallistuu keskusteluun yhteistyöteoksellaan Sezgin Boynikin kanssa, joka on taiteilijaresidenssin tuloksena syntynyt kirja Counter-constructivist Model (La Fontaine Stories for Immigrants) – Paper Film in Nine Acts, Labyrint Press, Stockholm 2012. Kirja käsittelee monikulttuurisuutta Ruotsissa, sen lähtökohtana ovat yhteisölliset taideprojektit Ruotsin segregoituneissa ”ongelmalähiöissä”. Minna Henriksson on työskennellyt eri yhteisöjen kanssa useissa taideprojekteissaan, erityisesti taideyhteisöjen.

http://minnahenriksson.com/

http://botkyrkakonsthall.se/counter-constructivist-model/?lang=en

Martta Tuomaala esittää video-otteita monitaiteellisesta teosprojektistaan Siivoojan ääni / Cleaner’s Voice, jonka tavoitteena on toisaalta lisätä yleistä tietoisuutta siivoojien työoloista ja alan rakenteista, mutta samalla pyrkiä vaikuttamaan ja muuttamaan vallalla olevia epäkohtia toiminnallisin keinoin yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa. Työ, erilaiset yhteisöt ja yhteisöjen hajoittamiseen pyrkivät mekanismit nousevat esiin Tuomaalan teosprojekteissa.

http://www.marttatuomaala.com/

https://www.facebook.com/cleanersvoice

VOL.2-sarjassa tarkastellaan yhteisötaiteen ajankohtaisia kysymyksiä ja aiheita keskusteluiden, luentojen ja työpajojen muodossa. Keskustelucafét järjestetään Saaren kartanon ja Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen aluetoimipisteen yhteistyönä.