vol.2.numero1-2

VOL.2-ZINE / NRO 2: NÄKÖKULMIA

Yhteisötaide VOL.2 -zinen kakkosnumerossa pohditaan eri näkökulmista taiteen ja taiteilijoiden suhdetta yhteisöihin sekä olemassaolon nykyhetkeen. Haastatteluissa ja artikkeleissa nousevat esiin poliittisuus, reagointi yhteiskunnallisiin ilmiöihin, kriittisyys ja ruohonjuuritason toiminnan merkitys. Ajatuksistaan kertovat Sonya Lindfors, Olga Jitlina, Kalle Hamm ja Dzamil Kamanger, Ishmael Falke & Sandrina Lindberg, Kateřina Šedá ja Minna Hautio.

Verkkojulkaisu on luettavissa osoitteessa: http://www.yhteisotaidevol2.net/vol-2-zine/numero-2/