pora,pora - otsake

Pora, pora! -ideahaku 1.6.-17.8.2018

Taiteen edistämiskeskuksen Turun toimipiste ja Liedon kunta etsivät varsinaissuomalaisilta taiteilijoilta teosideaa toteutettavaksi Liedon hammashoidon vastaanottotiloihin. Ehdotusten odotetaan tarjoavan asiakkaille, erityisesti pelkopotilaille ”taiteellisia pähkinöitä purtavaksi” hoitotilanteen ajaksi. Haku on käynnissä 1.6.-17.8.2018 välisenä aikana. Huom! Hakuaikaa on pidennetty!

”Suurin osa ihmisistä jännittää hammashoitokäyntiä jonkin verran, mutta pystyy hallitsemaan jännitystään. Kuitenkin noin 40 % suomalaisista käy hammaslääkärillä epäsäännöllisesti pelon takia. Hammashoitopelkoa voidaan lievittää lääkkeellisesti, mutta tämän tyyppiset toimenpiteet eivät sovellu kaikille ja edellyttävät usein saattajan mukana oloa. Siksi olisikin tärkeää löytää muita keinoja, jotka helpottavat pelkäävän potilaan oloa vastaanotolla.”
– hammaslääkäri HLL, FT Anu Kallio, Liedon kunta

Pora, pora! -ideahaun kautta etsitään taiteellisia lähestymistapoja hammashoitopelkoon ja sen lievitykseen taiteen keinoin. Pilottivaiheessa, vuoden 2018 aikana toteutetaan yksi teos, jonka ensisijainen sijoituskohde on Koulukeskuksen hammashoitola, os. Opintie 1 D, 21420 Lieto. Haku on suunnattu varsinaissuomalaisille kuva- ja yhteisötaiteilijoille / työryhmille.

Ideahaun kautta etsitään seuraavaa:

    1. Kuvaus yhteisö- tai osallistavan taiteen menetelmästä, jonka avulla kartoitetaan pelkopotilaiden nykyisellään käyttämiä, ei-lääkkeellisiä ja mahdollisesti itsekehitettyjä pelon lievitysmekanismeja. Kohderyhmänä ovat erityisesti kouluikäiset.
    2. Alustava teosidea, joka toteutetaan kohdassa 1 mainitun menetelmän kautta saadun materiaalin pohjalta.

LIITÄ EHDOTUKSEEN LISÄKSI:

  • Tiivistelmä  ansioluettelosta, sisältäen yhteystiedot
  • Kuvaesimerkkejä (1-2 kpl) aiemmasta taiteellisesta työskentelystä
  • Kustannusarvio: teoksen toteutuksesta aiheutuvien kulujen jakautuminen pääpiirteittäin

Teosehdotukset (max. 4 sivua, .pdf) tulee lähettää perjantaihin 17.8.2018 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen yhteisotaidevol2@gmail.com. Teosvalinnan tekee elo-syyskuussa 2018 työryhmä, johon kuuluu Liedon kunnan ja Taiteen edistämiskeskuksen edustajia. Valitulle taiteilijalla / työryhmälle ilmoitetaan heti valinnan jälkeen.

Valitun teosidean toteutuksesta maksetaan 3000 euron suuruinen korvaus (sisältää palkkion sivukuluineen sekä kaikki teoksen toteutuksesta aiheutuvat kustannukset). Valitulla taiteilijalla / työryhmällä on oltava laskutusmahdollisuus ja YEL-vakuutus.

Lisätietoja:

Yhteisötaiteen läänintaiteilija Suvi Solkio
Taiteen edistämiskeskus / Turun toimipiste
sp. suvi.solkio@taike.fi, p. 0295 330902

Lisätietoja myös artikkelista: Management of fear and anxiety in the dental clinic: a review

pora, pora -kuvat pora, pora - hoitola