VASTAAN+OTTO | RECEPTION | MOT+TAGNING

VASTAAN+OTTO
I. yhteisötaiteen triennaali
31.3.–5.6.2016
Helsinki–Kemiönsaari–Turku–Mynämäki–Rauma–Pori–Vaasa

TRIENNAALIN VERKKOSIVUT: WWW.VASTAANPLUSOTTO.FI

Ensimmäistä kertaa vuonna 2016 järjestettävä yhteisötaiteen triennaali avaa laajan näkymän taiteeseen, jonka lähtökohtana on ihmisten välinen kohtaaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö. Teemalla VASTAAN+OTTO viitataan sekä vastaanottamisen ja vieraanvaraisuuden että vastustamisen ja vallankäytön kysymyksiin. Kenet toivotamme tervetulleeksi, kenelle käännämme selkämme? Kenen joukoissa seisomme, kenen äänet kuuluvat? Mikä herättää yhteenkuuluvuuden tunteen tässä ajassa? Minkälaisia taiteellisia ulostuloja syntyy taiteilijoiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan kolmiyhteydestä?

VASTAAN+OTTO levittäytyy länsirannikolle keväästä alkukesään 2016. Tapahtumapaikkakuntia ovat Helsinki, Kemiönsaari, Turku, Mynämäki, Rauma, Pori ja Vaasa. Kullakin paikkakunnalla yhteisötaidetta lähestytään eri näkökulmista sekä koti- että ulkomaisten taiteilijoiden toimesta. Ohjelmisto pitää sisällään taiteilijavierailuja, keskusteluita, teospresentaatioita ja tapahtuma-aikana rakentuvia teos- ja ohjelmakokonaisuuksia, joista osa valitaan ajalla 26.6.-31.8.2015 järjestettävän avoimen haun kautta. Avoin haku koskee Kemiönsaarta, Turkua ja Poria.

Triennaalin järjestävät Koneen Säätiön ylläpitämä Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssi ja Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen aluetoimipiste yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Mukana ovat mm. Helsingistä IHME-nykytaidefestivaali / Taidesäätiö Pro Arte, Kemiönsaarelta Ateljé Tjuda Pedagogi / Arkipelag Workshop ry, Turusta Tehdas Teatteri -yhdistys ry ja Läntinen tanssin aluekeskus, Raumalta Raumars taiteilijavierasohjelma, Porista Porin taidemuseo, Turun yliopisto / Maisemantutkimus, Porin lastenkulttuurikeskus ja sosiaalinen kulttuurikeskus Annankatu 6 / Porin kaupunki ja Vaasasta Platform ja Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan aluetoimipiste.

WWW.VASTAANPLUSOTTO.FI

Lisätietoja:

Suvi Solkio
yhteisötaiteen läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus, Lounais-Suomen aluetoimipiste
email: suvi.solkio@minedu.fi
Pia Bartsch
yhteisötaiteilija
Saaren kartano, Koneen Säätiö
email: pia.bartsch@koneensaatio.fi


RECEPTION
the 1st triennial of the collaborative arts
March 31st – June 5th 2016
in Helsinki–Kemiönsaari–Turku–Mynämäki–Rauma–Pori–Vaasa, Finland

The first triennial of the collaborative arts in Finland offers a broad view on socially engaged art practice and on the works of art created in interaction and collaboration with various communities. The theme of the triennial RECEPTION refers on the one hand to the act of receiving as well as to hospitality. On the other hand, it raises questions about the resistance and the power structures. Who do we welcome, to whom do we turn our backs? In which troops do we stand and whose voices are being heard? In this time, what creates the feeling of togetherness? What kind of reactions and artistic outcomes creates the trinity of the artists, the communities and  society ?

Between the spring and the early summer of 2016 RECEPTION will spread out to the west coast of Finland. The participating cities are Helsinki, Kemiönsaari, Turku, Mynämäki, Rauma, Pori and Vaasa. In each city, both local and visiting artists open and showcase their collabrative art processes and practices to the wider audience. The full triennial programme contains e.g artists-in-residence, discussions, presentations and works created during the event together with local communities. Artists, artist collectives and associations are invited to take part in the  Open Call which is open from June 26th until  August 31st 2015.

RECEPTION is organised by the Saari Residence maintained by the Kone Foundation, Arts Promotion Centre Finland (Taike) / Regional Office of Southwest Finland together with cooperation partners; from Helsinki IHME contemporary art festival / Pro Arte Foundation, from Kemiönsaari Ateljé Tjuda Pedagogi / Arkipelag Workshop association, from Turku Tehdas Teatteri association and Regional Dance Centre of Western Finland, from Rauma RaumArs artist-in-residence programme, from Pori Pori Art Museum, Turku University / Degree Program of Landscape Studies, Pori centre for children’s culture and sosio-cultural centre Annankatu 6 / the city of Pori and from Vaasa Platform and Arts Promotion Centre Finland (Taike) / Regional Office of Ostrobothnia.

for more information, please contact:

Suvi Solkio
Regional artist for collaborative arts
Arts Promotion Centre Finland (Taike) /
Regional Office of Southwest Finland
email: suvi.solkio@minedu.fi
Pia Bartsch
Community artist
Saari Residence,
Kone Foundation
email: pia.bartsch@koneensaatio.fi

MOT+TAGNING
I. triennalen för samfundskonst
31.3–5.6.2016
Helsingfors–Kimitoön–Åbo–Virmo–Raumo–Björneborg–Vasa

Den första triennalen för samfundskonst (i Finland) ordnas 2016. Den ger en bred inblick i en konstform där utgångspunkten är möten, växelverkan och samarbete mellan människor. Temat MOT+TAGNING syftar såväl på mottagning och gästfrihet såsom på motstånd och frågor kring makt. Vem önskar vi välkomna, vem vänder vi ryggen till? I vilket led går vi, vems röster hörs? Vad skapar samhörighetskänsla i vår tid? Vilka slags konstnärliga utspel och initiativ kan uppstå ur konstnärernas, samfundens och samhällets treenighet?

MOT+TAGNING sprider sig längs västkusten under våren och försommaren 2016. Medverkande orter är Helsingfors, Kimitoön, Åbo, Virmo, Raumo, Björneborg och Vasa. På varje ort närmar sig de inhemska och utländska konstnärerna samfundskonsten från olika perspektiv. I programmet ingår konstnärsbesök, diskussioner, presentationer av verk samt olika verk- och program helheter av vilka en del väljs via en öppen ansökan som ordnas 26.6–31.8.2015. Ansökan gäller Kimitoön, Åbo och Björneborg.

Arrangörer för triennalen är Saari gårds konstnärs- och forskarresidens och Centret för konstfrämjande/Sydvästra Finlands regionalbyrå i samarbete med lokala aktörer. Saari gård drivs av Kones Stiftelse. Medverkande är bland andra festivalen IHME för samtidskonst / Konststiftelsen Pro Arte från Helsingfors / Ateljé Tjuda Pedagogi / Arkipelag Workshop rf från Kimitoön / föreningen Tehdas Teatteri rf och Regionala danscentret i Västra Finland från Åbo / Raumars konstnärsbesöksprogram från Raumo / Björneborgs konstmuseum / Åbo universitet/Forskningsprogrammet för landskapsforskning / Björneborgs centrum för barnkultur och sociala kulturcentrum Annankatu 6 / Björneborgs stad från Björneborg samt Platform och Centret för konstfrämjande/Österbottens regionalbyrå från Vasa.

mer information:

Suvi Solkio
länskonstnär inom kollektiv konst
Centret för konstfrämjande/Sydvästra Finlands regionalbyrå
email: suvi.solkio@minedu.fi
Pia Bartsch
kollektivkonstnär
Saari gård, Kones Stiftelse
email: pia.bartsch@koneensaatio.fi
vastaanotto2

AVOIN HAKU 26.6.–31.8.2015

Keväästä alkukesään 31.3.–5.6.2016 länsirannikon kaupunkeihin levittäytyvä VASTAAN+OTTO | yhteisötaiteen triennaali avaa laajan näkymän taiteeseen, jonka lähtökohtana on ihmisten välinen kohtaaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö. Teemalla VASTAAN+OTTO viitataan sekä vastaanottamisen ja vieraanvaraisuuden että vastustamisen ja vallankäytön kysymyksiin. Suomessa asuville  ja toimiville taiteilijoille, työryhmille ja yhteisöille suunnattu VASTAAN+OTTO | teos- ja ohjelmahaku on avoinna 26.6.–31.8.2015. Haun kautta voi jättää teos- […]

vastaanotto2

ÖPPEN ANSÖKAN 26.6–31.8.2015

MOT+TAGNING | triennal för samfundskonst 31.3–5.6.2016 erbjuder från våren till försommaren en bred utblick över en konstform där utgångpunkten är möte, växelverkan och samarbete människor emellan. Temat MOT+TAGNING syftar såväl på mottagning och gästfrihet som på motstånd och frågor kring makt. MOT+TAGNING | verk- och programansökan för konstnärer, arbetsgrupper och kollektiv som är bosatta och […]

vastaanotto1

OPEN CALL June 26th – Aug 31st 2015

RECEPTION | the triennial of the collaborative arts will spread out to the west coast of Finland during March 31st – June 5th 2016. The triennial offers a broad view on socially engaged art practice and works of art which are created in interaction and collaboration with various communities. The theme of the triennial RECEPTION […]