GO F**K YOURSELF / TOP 3

Brittitaiteilija ja aktivisti Scotteen vetämä kaksipäiväinen työpaja  GO F**K YOURSELF! täytti
turkulaisen TEHDAS Teatterin 4.-5.10.2017 inspiroivilla ajatuksilla ja sallivalla ilmapiirillä. Kokosimme yhteen mieleenpainuvimpia metodeja ja osallistujien kokemuksia – poimi sopivat vinkit omaan työhösi!

1 SALLIVA TILA

”The workshop was an amazing experience. We spent two intense days working together and became incredibly close to each other. In the workshop, I felt confident and safe to express my struggles existing in the world as a queer/ trans+ person through performance.”

Scottee, tuo suurisuiseksi häiriköksi määritelty taiteilija, jonka hävyttömien ja tökeröiden teosten mainitaan aiheuttavan vaivaantuneisuutta ja häkellystä, paljastui sydämelliseksi, jokaisen osallistujan huomioivaksi ja kärsivälliseksi työpajaohjaajaksi. Niin lähestymistapa kuin harjoituksetkin korostivat yhteistyön ja kannustavuuden ilmapiiriä, ryhmän lukemista ja tukemista sekä oikeutta epäonnistua. Jokainen sai osallistua itselleen sopivalla tavalla ilman velvoituksia.

Turkulainen tanssi- ja performanssitaiteilija Leena Ritva Koskinen tunsi olevansa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hän, kuten moni muukin, oli lähtenyt mukaan avoimesti antaa tulla, mitä tulee -asenteella: ”Sitten kävikin niin, että tunsin olevani totaalisesti oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tässä päivässä yhteiskunnallisesti ja muutenkin. Sopi siis hyvin ajatusmaailmaani ja itseäni askarruttaviin asioihin. Tunteet olivat sallittuja kaikin tavoin. Kun ilmapiiri on sellainen, niin spontaaneita reaktioita tulee. Ja hyvä, että tulee. Niin paljon on kaikenlaisia tabuja myös omissa päissä: ei saa tuntua siltä tai tältä…”

Muun muassa intensiivisten tutustumistehtävien kautta syntynyt salliva tila mahdollisti yhdenvertaisuuden tunnun, joka kuitenkin horjui yllättävän nopeasti etuoikeuksia analysoivan tehtävän myötä. Etuoikeusjono-harjoitus koettiin hämmentäväksi ja mielenkiintoiseksi keskustelunavaukseksi erilaisiin ympäristöihin.

Etuoikeusjono >> Scottee suosittelee: Sopii ohjelmanumeroksi esimerkiksi illallisjuhlissa

6 x tuoli keskelle lattiaa peräkkäin 

6 x vapaaehtoinen osallistuja

Nämä kuusi henkilöä päättävät keskenään keskustelemalla kuka on etuoikeutetuin, kuka vähiten ja miksi. Muut seuraavat prosessia puuttumatta mitenkään tilanteen kulkuun. Perustelujen, näkökantojen ja kokemusten jakamisen jälkeen osallistujat istuvat etuoikeutetuimmasta alkaen tuolijonoon yhdessä luokittelemansa järjestyksen mukaisesti.

+ Erityiskiitoksen sai osallistujien esittelykierroksen ensimmäinen kysymys, joka pureutui välittömästi sukupuolioletuksiin: Kerro nimesi ja pronomini, jolla haluat itseäsi kutsuttavan: she/he/it/they/other (koska englannin kieli ja kansainvälinen työpaja).

cof

Etuoikeusjono

2 VIHA JA DIALOGI

“It was a fast-paced and exciting way of generating work, we were encouraged to be angry, to think about the injustices in the world and the collective fury in the room was powerful and emotionally and stirring performances came out of that feeling.”

Jännitteitä, vihaa ja julkisia mielenilmauksia tutkiva työpaja rohkaisi luonnollisesti ammentamaan teosaiheita aggressiosta ja teemoista, jotka koetaan yhteiskunnassa epämiellyttävinä puheenaiheina. Tyypillisiä vihaa nostattavia sosiopoliittisia aiheita poimittiin yhdessä muun muassa kokemusten jakamisen, lehtileikkeiden ja vapaan kirjoittamisen keinoin.

Yleisesti eniten osallistujien parissa ärsytystä herättivät patriarkaalinen yhteiskuntarakenne ja siitä juontava misogynia, poliittinen tilanne, sosiaalinen etuoikeus etenkin päättäjien keskuudessa, heteronormatiivisuus, ääriliikkeet, rasismi ja kaikenlainen syrjintä. Nostetaan esimerkiksi keskustelu Suomi 100 -lehtijutusta. Mikä erityisesti häiritsi kuvassa, jonka keskiössä oli miespuolinen päättäjä?

Sekö, että hän yksinkertaisesti oli ääliö? Kyllä.
Pelkästään kyseiseen ihmiseen tekojen ja valintojen kautta henkilöityvät negatiiviset piirteet koettiin häiritsevänä. Tämä ei ollut sidoksissa henkilön sukupuoleen tai muihin ulkoisiin määreisiin – puhtaalla paskapäisyydellä ei ole sukupuolta tai yhteiskuntaluokkaa.
Se, mitä hän edusti? Kyllä.
Kuvan henkilö oli korostettu normi sosiaalisesti etuoikeutetusta:  valkoinen, työikäinen, heteroseksuaali, cis-sukupuolinen, vammaton, kristinuskopohjaista kulttuuria tunnustava, sosioekonomiseen yläluokkaan kuuluva mies. Hän toimi symbolina kaikelle, mitä yhteiskunnan rakenteiden täydellisen oletuskansalaisen ”kuuluisi” edustaa. Kuvassa häiritsi sosiaalistettu maskuliinisuus ja sen kautta mahdollistuva miehisyyden etuoikeus.

Mutta nyansseja on yhtä paljon kuin lähestymistapoja ja oletuksia. Se, että suuri osa osallistujista teki oletuksia päättäjästä kuvan perusteella, sai aikaan myös soraäänen: jos samanlaisia negatiivisia oletuksia tehtäisiin esimerkiksi mustaihoisista, juutalaisista tai homoseksuaaleista, se olisi rasismia, antisemitismiä tai syrjintää. Avoimeksi jäi kysymys, saako valkoihoisesta miehestä tehdä tällaisia oletuksia? Toisaalta tässä tapauksessa kuvan henkilöstä tehdyt arviot eivät olleet pelkkiä oletuksia, vaan perustuivat ihmisten omakohtaisiin kokemuksiin päättäjän tekemistä valinnoista.

”Opin paljon omasta työskentelystäni. Esimerkiksi sen, että työni on poliittista, vaikka en itse sitä ole sellaiseksi mieltänyt. Tulevaisuudessa painotan tekemistäni uudella tavalla”, mietti kuva- ja yhteisötaiteilija Sara Ilveskorpi workshopin jälkeen.

Scotteen kolmen kolumnin -harjoitus

Jaa paperi kolmeen kolumniin
✓ listaa 1. palstaan Everything I Hate about FINLAND
✓ listaa 2. palstaan Everything I Hate about DEMOCRACY
✓ listaa 3. palstaan Everything I Hate about EQUALITY&LIBERALISM
✓ YHDISTÄ palstoihin listatuista asioista ajatus
= tiivistetty esityksen/teoksen sisältö

Vihan rakentavassa kanavoinnissa omaan työhön korostuu vuoropuhelun merkitys:
Keskustele, kuuntele, mene teostesi ja kokemustesi kanssa sinne, missä haluat vaikuttaa – älä toimi pelkästään oman viiteryhmäsi sisällä. Erilaisten näkemysten välinen avoin, haastava mutta samalla salliva dialogi kasvattaa molempia osapuolia. Jaettujen kokemusten kautta empatian jyvä saattaa pudota sinne, missä se ei vielä ole saanut tilaa juurtua.

3 VAPAA KIRJOITTAMINEN JA VALINNAN VAIKEUS

”Työpajan nopeatempoiset harjoitteet olivat yksi olennainen edellytys sille, etteivät ihmiset ehtineet järkeillä liikaa. Siitä pidin erityisesti. Halusin haasteita ja niitä koin saavani tiheään tahtiin. Pistin itseäni peliin ilman erityistä kontrollia. Havaintoja omista kompastumisistani tein tietenkin jälkeen päin vaikka kuinka paljon. Se oli myös itselleni hauskaa monin tavoin huomata.”

Scotteen oma tapa työstää ja ideoida aiheita perustui pitkälti vapaaseen kirjoittamiseen. Hänen oma rutiininsa on aamukirjoittaminen: heti herättyä siirretään alitajunnasta kumpuavat ajatukset paperille sen enempää harkitsematta tai suunnittelematta. Metodi perustuu luovan kirjoittamisen ohjaaja Julia Cameronin alunperin kehittämiin aamusivuihin.

Workshopin aikana kirjoitettiin useita kertoja tajunnanvirtaa eri teemoista. Nopeatempoisten kirjoitusharjoitusten tärkein evästys on jättää yliajatteleminen ja itsekritiikki: antaa kynän viedä ja kirjoittaa ilman tyylillisiä tai sisällöllisiä paineita. Nämä vain itselle tarkoitetut suodattamattomat tekstit ovat välineitä, joista poimitaan teemoja, oivalluksia ja tunteita jatkojalostamiseen. Välillä vapaan kirjoittamisen kautta syntyy myös helmiä. Eräs näistä oli performanssitaiteilija Natalie Weardenin harjoitusteksti asiasta, joka tekee vihaiseksi.

 

Scottee uskoi, että ei ole huonoja tai hyviä taiteilijoita vaan valintoja, jotka vaikuttavat työhön ja lopputulokseen: ”Paskojen valintojen kautta syntyy paskaa duunia. Täytyy ymmärtää, miksi tekee huonoja ratkaisuja ja opetella erottelemaan joukosta ne parhaat ideat itselle sopivalla tekniikalla.”

Esimerkiksi seuraava ryhmässä tehtävä nopea ideointiharjoitus kehittää kykyä poimia joukosta kiinnostavimpia aiheita ja taitoa ottaa vastaan kritiikkiä.

✓ Avaa aukeama vihosta ja listaa vasemmalle ”Artistic shit I love”
    = kaikki taiteelliset unelmat/asiat, mitä haluaisit tehdä riippumatta rahasta tai siitä,  onko se mahdollista

✓ Listaa viereiselle sivulle asiat, jotka ärsyttävät ”Shit I hate”
 ✓ Yhdistä mielestäsi parhaiten yhteen sopiva unelmateos + aihe, joka ärsyttää     (esim. ooppera rasvaisista hiuksista)
✓ Valitse mielestäsi kiinnostavin yhdistelmä ja kerro se ryhmälle lyhyesti
✓ Muut äänestävät, haluavatko he nähdä sen: jatkoon vai ei?

Työpajan lopuksi Scottee muistutti valinnan vastuusta: ”Meillä on kyky saada ihmiset kuuntelemaan ja taito kommunikoida heidän kanssaan. Tämän taidon mukana tulee myös vastuu. Se, kuinka sovellat vastuuta on kiinni sinusta. Tee ja kokeile. Kannustan aina workshopin loppusanoina: Fuck_It_Up!”

+ BONUS Public Protest @ TEHDAS Teatteri 7.10.2017

Työpajan aikana ideoituja performansseja esitettiin New Performance Turku Festivaalin RIOT Clubilla. Äskettäin Lontoosta Helsinkiin muuttanut Natalie Wearden kertoo kokemuksestaan seuraavasti: ”The show was really interesting! I have never been to an event quite like it. However, I did really enjoy the performances of our group. All of our performances were creative and meaningful and gave an edginess to the evening that felt needed.”

Asta Kihlman kirjoitti New Performance Turku Festivaalia käsittelevässä artikkelissaan (TS 10.10.2017) Weardenin teoksesta seuraavasti: “Festivaalin ehkä hienoimmaksi performanssiksi nousi heteronormatiivista seksuaalisuutta kyseenalaistava pelkistetty, mutta samalla voimaannuttava ja vahva yhden hengen soolo.”

20171007 Turku. Juha Allan Ekholm. Kuva: Vesa-Matti Väärä.

Juha Allan Ekholmin protesti. Kuva: Vesa-Matti Väärä.

GO F**K YOURSELF! -pajan tuotti Taiteen edistämiskeskus ja se on osa Yhteisötaide VOL.2 -verkoston Ääneen! -projektia.

Materiaalikooste, video ja kuvat, ellei muutoin mainita: Paula Puikko-Laakso.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna